• Kaynaklar yazarların soyadına göre alfabetik olarak sıralanır. Eğer yazar adı yoksa eser adı esas alınır. Bir yazarın birden çok eseri kullanılmışsa kaynaklar kronolojik sırayla yazılır. Bir yazarın aynı yıl yayımlanmış birden fazla yapıtı kullanılmışsa eser adlarının alfabetik sırasına göre “2016a”, “2016b” şeklinde sıralanır.

  • Kitap

  Bulunması gereken bilgiler:

  Yazarın adı (soyadı, adının baş harfi)

  Yayının yılı (ayraç içinde)

  Eser adı (başlığın ilk harfinden sonra bütünüyle küçük ve eğik harflerle yazılır )

  Yayın bilgileri (ayraç içinde, 1. basımlar belirtilmez)

  Yayın yeri

  Yayınevi

  Tek yazarlı ya da editörlü kitap:

  Arslan, S. (2017). Nadir hastalıklar. Ankara: Sağlık Yayınevi.

  Özkan,  E. (Ed.).(2015). Tıbbi sosyal hizmet ve uygulamaları. Ankara: Gökay Yayınevi.

  İki ya da daha fazla yazarlı kitap:

  Öztürk, Y. ve Ulucan, O. (2014). Onkolojik sosyal hizmet. Ankara: Kota Yayınevi.

  Kurum yazarlığı olan kitap:

  Sağlık Bakanlığı. (2013). Toplam Kalite. Ankara:  Sağlık Yayınevi.

  Çeviri kitaplar:

  Brown, A. (2016). Child protection. (A. Demir, Çev.) İstanbul: Görkem Yayınevi.

   

  • Makaleler

  Bulunması gereken bilgiler:

  Yazarın adı (soyadı, adının baş harfi)

  Yayının yılı (ayraç içinde, varsa ay)

  Makale adı (ilk harfi büyük geri kalanlar özel isim değilse küçük şekilde)

  Dergi adı (italik ve her kelimenin ilk harfi büyük şekilde)

  Cilt numarası (italik şekilde)

  Sayısı (ayraç içinde)

  Sayfa numara aralığı

  Doi:xxxxxx

  Özbesler, C. (2013, Aralık). Hasta yaşam kalitesinde tıbbi sosyal hizmet uygulamalarının önemi. Tıbbi Sosyal Hizmet Dergisi, 2 (2), 44-56. doi: 12140277

   

  • İnternet Kaynakları

   Bulunması gereken bilgiler:

  Yazar adı (soyadı, adının baş harfi)

  Yayım tarihi (ayraç içinde)

  Yazının adı (italik olarak, ilk harfi büyük geri kalanlar küçük şekilde)

  Erişim Tarihi: Gün Ay Yıl

  Yazının linki

  Pehlivan, K. (2012). Toplum ruh sağlığı merkezlerinin işleyişi. Erişim tarihi:25 Nisan 2016, www.hastasaglik.gov.tr.

  • Yayımlanmamış Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

  Derin, M. (2017). Madde bağımlısı bireylerin sosyal dışlanma algıları (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

KAYNAKÇA GÖSTERİMİ

Lütfen Kaynakça Gösterimi bölümünü dikkatli okuyalım.

Ayrıca yazıların gönderimi için İletişim bölümünden bizimle irtibata geçebilirsiniz.

İLETİŞİM

KAYNAKÇA GÖSTERİMİ