Page 1 - TSHD 2015 ARALIK / SAYI 6
P. 1

ISSN:2149-309X.

                            Hasta Hakları ve Tıbbi Sosyal Hizmetler Dairesi
                              TSHD
                                          Hakemli Dergi
                              Tıbbi Sosyal Hizmet Dergisi                                            ARALIK 2015 - SAYI 6
    * KADINA YÖNELİK ŞİDDET KONUSUNDA HEMŞİRELERİN VE EBELERİN BİLGİ DURUMLARI

    * KOCAELİ BÖLGESİNDE KURULAN ÇOCUK İZLEM MERKEZİ’NE BAŞVURAN ÇOCUKLARIN VE

     AİLELERİNİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ

    * YAŞLILARIN SAĞLIK SORUNLARI İLE BAŞETME YÖNTEMLERİ

    * BİR GENEL SEKRETERLİĞE BAĞLI HASTANELER İLE İLGİLİ HASTA ŞİKÂYET

     SİSTEMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ                                           T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
                             Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yayınıdır.
   1   2   3   4   5   6